Zorg met als doel om te leren, te groeien en beperkingen om te buigen naar mogelijkhedenContact


Samenwerking met Stichting Paardrijden Gehandicapten (SPG) ’t Hoefijzer“Zinvolle dagbesteding manege 't Hoefijzer in Zwolle Zuid.”

Op de manege 't Hoefijzer kunnen mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicapt of psychische problemen  onder deskundige begeleiding paardrijden.  De manege in Zwolle Zuid is een volledig aangepaste.

Naast de paardrijlessen wordt er van vroeg tot laat gewerkt. De dieren worden gevoerd en verzorgd, maar ook de stallen, het gebouw en de weides vragen voortdurend aandacht. Op een aantal dagdelen in de week biedt Gosker Zorg hier dagbesteding. De deelnemers van Gosker Zorg  helpen mee in de dagelijkse werkzaamheden op de manege. De hoofdtaak is het uitmesten van de stallen. Samenwerking is belangrijk: als de ene veegt kan de andere scheppen. Weer een ander staat op de mestwagen en verdeelt de lading. Naast het zware werk in de stallen zijn er lichtere werkzaamheden zoals het bijhouden van de kantine. 


Samen met het team van de manege streven we er naar een zinvolle dagbesteding voor groepen en individuen te bieden. Kijk voor meer informatie over de manege op www.thoefijzer.nl.